Middelste Bonte Specht. Foto: Harvey van Diek

Opmars Middelste Bonte Specht op de Veluwe, wat brengt 2014?

De opmars van de Middelste Bonte Specht  in Nederland is indrukwekkend. 20 jaar geleden nog een echte zeldzaamheid, in 2013 al naar ruim 400 broedparen! Ook de Veluwe lijkt nu gekoloniseerd te worden.

Door Martin Jansen, DC Veluwe

In 2009 kon er voor het eerst een territorium genoteerd worden nabij Brummen (Landgoed Huis Voorstonden). In 2010 waren er in het voorjaar eenmalige waarnemingen nabij Arnhem en op de Veluwezoom. Het eerste jaar met meerdere territoria (5) was 2011, waaronder een nestvondst met uitgevlogen jongen. De jaren 2012 en 2013 waren goed voor respectievelijk 15 en ca. 30 territoria.

Inventarisatie

De Middelste Bonte Specht is een soort die oude open loofbossen of een parkachtig landschap bewoont. De soort heeft een sterke voorkeur voor loofbomen met een ruwe schors (met name oude eiken). Vanaf februari kan gericht gezocht worden naar roepende vogels op geschikte locaties. Een enkele waarneming van een roepende vogel of een paartje tussen 1 maart en 20 juni is voldoende voor een geldig territorium. Nestindicatieve waarnemingen (uithakken nesthol, bezoek aan nest, voedseltransport) tellen altijd. Zie voor uitgebreide telrichtlijnen de Sovon website (tabblad Telrichtlijnen aanklikken).

Wat brengt 2014?

De verwachtingen voor 2014 zijn hoog gespannen, zal het aantal op de Veluwe opnieuw toenemen? Met het zachte weer van de afgelopen tijd is het nu zinvol om de bossen en de oude landgoederen te bezoeken. Bij rustig en liefst zonnig weer zijn spechten al behoorlijk actief. In het verder nog vrij stille bos is het daarom een goede tijd om Middelste Bonte Spechten te ontdekken.
Jaarlijks worden geschikte gebieden op de Veluwe uitgekamd om nieuwe vestigingen te vinden, maar met een beperkt aantal tellers kunnen niet alle gebieden onderzocht worden. Als u interesse heeft om de komende maand gericht te gaan zoeken naar deze mooie soort, kunt u contact opnemen met de DC Veluwe. Hij kan u waardevolle inventarisatie tips geven of geschikte gebieden aanwijzen.

Contact

Martin Jansen: lsb.veluwe@sovon.nl