De Latijnse naam van de Kwartelkoning is Crex crex. Foto: Anne van der Zijp

Op zoek naar Kwartelkoningen

Altijd spannend: nachtelijke rondes om op zoek te gaan Kwartelkoningen. Al sinds 1980 worden de 'crexen' ieder voorjaar in het hele land geteld én beschermd. Ook dit voorjaar kun je weer meehelpen.

De eerste Kwartelkoningen zijn al gehoord. Op 20 mei waren er 15 roepende individuen waargenomen. We roepen vogelaars op om in de weekenden van 27/28 mei en 17/18 juni op pad te gaan in uiterwaarden, gebieden met tarwe- en luzerneakkers en ruige terreintjes.

Melden

Door eventuele waarnemingen direct te melden via de speciale invoerpagina kunnen waar nodig meteen beschermingsmaatregelingen worden genomen. Daarnaast verzamelen we aanvullende gegevens over het biotoop waarin de vogel zich bevindt. Meldingen via waarneming.nl zien we ook, maar we vragen je om de eerste waarneming van de vogel in ieder geval op de speciale pagina in te voeren.

Ontwikkeling

Rond de eeuwwisseling beleefde de Kwartelkoning een opleving. Waarschijnlijk was dat een gevolg van een tijdelijke opleving van de populatie doordat er tijdelijk habitat ontstond na landbouwkundige omwentelingen in Oost-Europa. De laatste jaren schommelen de aantallen tussen de 70 en 300 vogels.

Trend sinds 1980 (meetnet Broedvogels)