Veldleeuwerik. Foto: Harvey van Diek

Op zoek naar hoge broedcodes

Voor de oplettende broedvogelkarteerder is het nu een uitdaging om uit te kijken naar vogels met voer. Veel soorten hebben momenteel nestjongen of pas uitgevlogen jongen.

De oude vogels vliegen af en aan met voedsel dat ze niet zelden op de grond verzamelen. Een tijdje opletten bij een al dan niet verharde weg onder eiken of andere loofbomen kan lonend zijn. Zangers, vinken maar ook lijsters, duiven en kraaien zoeken er naar op de grond gevallen rupsen. In het open veld vindt dit voedsel zoeken minder geconcentreerd plaats, maar als ze er nog zijn, is een Veldleeuwerik of Graspieper met voedsel (of uitwerpselen, van nestjongen) in de bek met een beetje geluk wel vast te stellen.

Belangrijke waarnemingen voor de Vogelatlas, aangezien het om zekere broedgevallen gaat (in jargon: broedcode 14). Ook bij BMP-inventarisaties kunnen ze een waardevolle aanvulling vormen op de eerdere waarnemingen, die vaak vooral zingende vogels betreffen. Pas uiteraard wel op met soorten die lange voedselvluchten maken, zoals reigers, sterns en IJsvogel. Die kunnen zich letterlijk kilometers van de nestplaats bevinden.