Kwartelkoning | Foto: Anne van der Zijp

Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning

Dit jaar zijn er weer twee simultaantellingen voor deze nachtbraker. In het weekend van 1/2 en 22/23 juni gaan zo’n 150 waarnemers op pad om het karakteristieke crex-crex-geluid vast te stellen. Dat wordt vooral gedaan in de uiterwaarden langs de rivieren, de beekdalen in Drenthe, Friesland en Groningen en in het Oldambt. Naast het vaststellen van het landelijke aantal is het telproject ook belangrijk voor de bescherming van de Kwartelkoning

Doorgeven waarnemingen

Belangrijk is om de waarneming snel door te geven zodat er tijd is om er voor te zorgen dat uitmaaien word voorkomen. De eerste waarneming graag doorgeven. Vervolgwaarneming kun je ook daar invoeren maar mag ook op waarneming.nl. Belangrijk is om de (nachtelijke) roepplek exact door te geven zodat duidelijk is waar de vogel zit. Naast de simultaantellingen zijn ook aanvullende bezoeken en waarnemingen bijzonder welkom. Het begin van dit nieuwe seizoen is hoopgevend want eind april werd al de eerste vogel gemeld bij Wageningen.

Tellers gevraagd in Oldambt

Alle vaste crex-tellers wordt weer gevraagd om hun vaste gebieden te tellen. Het Oldambt is op zoek naar nieuwe tellers omdat de vaste teller Kees Koffijberg stopt met de crex-telling in dit gebied. Heb je interesse om dit gebied of een deel ervan te tellen op Kwartelkoningen neem dan contact op met Kees Koffijberg of Jan Schoppers.

De tellers ontvangen een Crex-nieuwsbrief en ook via onze website worden de waarnemers op de hoogte gehouden van de resultaten en bescherming. Bekijk ook de brochure ‘Kansen scheppen voor de Kwartelkoning’