Foto: Harvey van Diek

Op naar de 4000 Grote Zilverreigers

De Grote Zilverreiger blijft onverstoorbaar toenemen. Tegenwoordig gaat het misschien al om 4000 exemplaren in ons land.

Tellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen zijn de beste manier om de landelijke aantallen vast te stellen. Want hoe groot en opvallend ze ook zijn, Grote Zilverreigers worden toch regelmatig gemist bij andere tellingen. Bijvoorbeeld omdat ze zich heel verspreid kunnen ophouden in gebieden die bij de watervogeltellingen niet onderzocht worden, waaronder 'saaie landbouwgebieden'. Of doordat ze foerageren in diepe sloten (van de weg niet te overzien) of in onoverzichtelijke moerassen.

De meest recente landelijke slaapplaatstellingen waren een groot succes. Afgaande op de ongeveer 170 slaapplaatsen waarvan de gegevens al ingevoerd zijn, gaan we misschien richting de 4000 exemplaren. Niet slecht voor een soort waarvoor vogelaars twee decennia geleden nog omreden...

Een impressie van het tellen op een slaapplaats is te volgen in het radio-interview dat Rob Buiter voor Vara's Vroege Vogels had met landelijk coördinator Olaf Klaassen. Het verschijnt in artikelvorm in de volgende Sovon-Nieuws.