Wel watervogels tellen, maar houd je aan eventuele maatregelen

Ook met Vogelgriep watervogels tellen

Inmiddels is op verschillende plaatsen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Friesland sterfte vastgesteld onder watervogels als gevolg van (hoogpathogene H5N8) vogelgriep. De maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen zijn daarom recent aangescherpt. Wat betekent dit voor jou als watervogelteller?

Verschillende natuurgebieden in het noorden zijn afgesloten voor iedereen en niet toegankelijk. Dit kan betekenen dat je een deel van je telgebied niet op de normale manier of zelfs helemaal niet kunt tellen. Zeker in Friesland geldt dat voor een aantal gebieden. In veel gevallen is het echter nog steeds mogelijk om te tellen via openbare wegen en paden.

Wees daarbij:

  • extra alert op dode vogels
  • betreed geen boerenerven of boerenland
  • probeer verstoring van vogels te voorkomen (dat is overigens altijd het verzoek)

Wel tellen

Het is goed om je van het voorgaande bewust te zijn en met inachtneming van bovenstaande beperkingen wel te gaan tellen. Want juist nu is het belangrijk om een actueel beeld te hebben van de verspreiding van wilde watervogels. De telgegevens worden direct gebruikt om te kijken waar concentraties van griepgevoelige soorten als Kuifeend en Smient voorkomen. Kortom, we hopen dat je gaat tellen, maar beperk je tot openbare wegen en paden, vermijd boerenerven en betreed geen afgesloten natuurgebieden.

Actuele stand van zaken Vogelgriep

Ben je benieuwd naar de actuele stand van zaken of wil je de regelingen erop nalezen? Bekijk dan de website van de Rijksoverheid over Vogelgriep

Dode vogels melden

Vind je ergens dode vogels, laat deze dan liggen en meld het via het online meldpunt voor dode vogels (www.sovon.nl/dodevogels).