Buizerd

Ontstekingen snavelholtes roofvogels

Het DWHC heeft in de eerste maanden van 2016 bij een verhoogd aantal roofvogels, waaronder buizerds, door pathologisch onderzoek een ontsteking in de snavelholte vastgesteld.

De ontstekingen lijken te zijn veroorzaakt door parasitaire wormen. Mogelijk stoppen de dieren hierdoor met eten en overlijden aan de gevolgen van energietekorten. In maart bracht het DWHC naar buiten dat twee dode buizerds uit de Broekpolder diverse ontstekingen hadden en enkele dagen niet hadden gegeten of gedrinken. De achterliggende oorzaken van de parasieten die gezorgd hebben voor de ontstekingen, konden niet meer worden achterhaald. 

Lees meer over het onderzoek naar de twee dode buizerd op de website van DWHC.

Meld dode roofvogels

Het DWHC wil  beter zicht krijgen op de aanwezigheid en de verspreiding van deze ziekte onder roofvogels. Hiervoor heeft het DWHC dood gevonden roofvogels nodig.

Voor het onderzoek is het essentieel dat de dieren ‘vers’ zijn, hetgeen betekent dat ze maximaal één dag dood zijn en niet zijn ingevroren. De dieren kunnen gemeld worden via de website van DWHC en/of via sovon.nl/dodevogels, waarbij de inzender dan moet aanvinken dat hij het dier wil laten insturen voor onderzoek.

Na het melden van het dier, nemen we contact op met de inzender om te overleggen of het dier wordt opgehaald. Je krijgt een instructie hoe je het dier moet verpakken. DWHC heeft geen ophaaldienst die het kadaver uit het veld ophaalt, maar wel een koerier die, het in plastic zakken verpakte kadaver bij de melder of ander postcode-adres kan ophalen. Het is belangrijk dat het dode dier zo koel mogelijk wordt bewaard (maar niet ingevroren), tot het wordt opgehaald.