www.tuintelling.nl

Ontdek meer natuur in je tuin

Op initiatief van Sovon en Vogelbescherming slaan zeven natuurorganisaties de handen ineen en zijn samen de Jaarrond Tuintelling (www.tuintelling.nl) gestart. Deelnemers aan de Tuintelling tellen het hele jaar door al het leven in hun eigen tuin. Zondagochtend 22 maart was de aftrap in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Dinsdag 24 maart was een korte samenvatting van de thema-uitzending te zien op NPO 2.

Extra natuurgebied

Met de Jaarrond Tuintelling zetten de zeven organisaties (Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek, Zoogdiervereniging, RAVON, FLORON, EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting) de Nederlandse tuinen als natuurgebied(jes) op de kaart. Stadsvogelcoördinator Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland: "Alle tuinen in ons land bij elkaar vormen een natuurgebied dat vijf keer groter is dan de Oostvaardersplassen".

Eigen natuur

Door de Jaarrond Tuintelling willen de organisaties mensen ook meer betrekken bij de natuur in hun eigen omgeving. De inrichting van de tuin bepaalt welke soorten er in kunnen leven en welke verdwijnen.

Natuur in de tuinen beter in beeld

Er is nog relatief weinig bekend over wat er allemaal in de Nederlandse tuinen leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten. Door de Tuintelling proberen de organisaties dat beter in beeld te krijgen. In de tuinen zitten meer bijzondere soorten dan mensen vaak denken.

Britse ervaring

De Britse zusterorganisatie van Sovon, de BTO, organiseert al 20 jaar lang met veel succes de Garden Bird Watch. Inmiddels levert dat steeds meer kennis  op over seizoenspatronen, weersinvloeden, vogelziektes, e.d.

Extra informatie, extra enthousiast

Voor Sovon kan de Tuintelling aanvullende informatie op gaan leveren op de bestaande meetnetten, maar bovenal nieuwe mensen enthousiast maken voor het gericht kijken naar en het gestructureerd registreren van vogels.

Laagdrempelige telling

Wie mee wil doen aan het tellen, moet zich even inschrijven op tuintelling.nl.  Op deze site staan ook tips om het mensen makkelijker te maken. Deelnemers kunnen daarnaast zelf kiezen welke soortgroepen ze tellen en welke informatie ze doorgeven. Minimaal geef je ‘aanwezigheid’ door, maar ook zaken als aantal, leeftijd of gedrag kun je doorgeven. Zo komen zowel beginnende als meer doorgewinterde waarnemers aan bod.

Meer info

Uitgebreidere informatie vind je op onze  jaarrondtuintelling-pagina.