Onderzoek naar beschermingsmaatregelen

Dat MAS gebruikt wordt om trendberekeningen uit te voeren is bij velen inmiddels bekend. Maar wist je dat jouw telgegevens ook gebruikt kunnen worden om onderzoek te doen naar de effectiviteit van beschermingsmaatregelen voor boerenlandvogels? Het onderzoek naar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, ANLb, is hier een mooi voorbeeld van.

Het ANLb is nog jong: in 2016 ging het van start. In de gebieden die zijn aangewezen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer worden maatregelen getroffen met het doel om een aantal typische boerenlandsoorten, die het vaak moeilijker hebben in gebieden met zeer intensieve landbouw, een geschiktere leefomgeving te geven. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan om aangepast maaibeheer of een verminderd gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Bij beschermingsmaatregelen is het altijd van groot belang dat er wordt onderzocht of deze maatregelen ook echt werken voor de beoogde soorten. Bij het ANLb wordt dit voor een deel onderzocht door Sovon. Om te weten of de maatregelen een positief effect hebben op de aantallen van boerenlandvogels, is het van belang dat de gebieden waar ANLb wordt toegepast worden vergeleken met gebieden waar géén beschermingsmaatregelen worden toegepast. Zo kan er bekeken worden of boerenlandvogels het ook echt beter doen in ANLb-gebieden dan in de gangbaar beheerde gebieden.

En daarvoor zijn jouw tellingen van belang. Om de vergelijking tussen ANLb gebieden en gangbaar boerenland te onderzoeken, maken we onder andere gebruik van de telgegevens uit MAS-tellingen. Of je nou telt in boerenland mét of zónder beschermingsmaatregelen voor boerenlandvogels: jouw telgegevens kunnen hoe dan ook gebruikt worden voor deze vergelijking.

Als je in intensief agrarisch gebied telt, doorspekt met korte grasvelden en kale akkers, kom je als vogelteller soms teleurstellende vogelaantallen tegen. Maar houdt er dus rekening mee dat óók de lage aantallen in dit intensieve boerenland van groot belang zijn voor het onderzoek naar boerenlandvogels. Je telinspanning doet er toe, in welk gebied je ook telt!

Lees alles over het ANLb.