Grote Zilverreigers boven Havikerwaard. Foto: Rob Zweers.

Oktobertelling Grote Zilverreigers op slaapplaatsen

Dankzij grote deelname was de landelijke simultaantelling op slaapplaatsen van Grote Zilverreigers in oktober 2015 zeer geslaagd. Het weer werkte mee, want tijdens vrijwel de gehele telperiode waren de weersomstandigheden gunstig.

De teller staat momenteel op 3912 Grote Zilverreigers verdeeld over 152 slaapplaatsen (0-tellingen niet meegerekend).

Vergelijking met voorgaande seizoenen
Zo veel als vorig jaar oktober halen we dus niet (6300), maar dat was echt een exceptioneel jaar. Het zijn er nu wel ruim meer dan twee jaar geleden (2200). Het blijft altijd wat tricky om de tellingen te vergelijken, want niet alle slaapplaatsen worden tijdens elke telling bezocht. Om die reden schatten we aan het eind van het seizoen de aantallen bij met losse waarnemingen uit regio’s zonder getelde slaapplaats (> 7.5 km). Op die manier berekenden we voor vorig jaar een seizoensmaximum van 8900 vogels, en van 4900 in 2013/14.

Verspreiding
In de verspreiding valt op dat de vogels zich, meer nog dan vorig jaar, vooral in Zuidwest-Friesland en Groningen concentreren. De grote groepen in de Kop van Overijssel en rond Arnhem bleven dit jaar achterwege, maar het Groene Hart was wederom goed bezet.

Hongaarse juweeltjes
Geniet mee van een prachtige fotoreportage van Hongaarse zilverreigers. Maak je zelf wel eens slaapplaatsfoto’s ? Laat het ons weten!

Later dit seizoen
De eerstvolgende slaapplaatstelling is die van ganzen (ook spektakel verzekerd!) op 21 november (14-29 november), Grote Zilverreigers volgen op 19 december (12-27 december) en 20 februari (13-28 februari).