Groepje gekleurringde Knobbelzwanen | Foto: Jan Beekman

Novembertelling in Groningen leverde 1200 Knobbelzwanen op

Vrijwilligers van Sovon en de Zwanenwerkgroep telden in november een groot deel van de provincie Groningen op ganzen en zwanen. Tijdens de telling werden 1200 Knobbelzwanen geteld. De Knobbelzwaan staat in de komende drie winters speciaal in de belangstelling in een provinciaal project.

Door Jan Beekman (Zwanenwerkgroep Groningen) en Kees Koffijberg (Sovon)

Kleigraslanden favoriet

De meeste Knobbelzwanen werden gevonden in de kleigraslanden ten noorden van de stad Groningen. Akkers waren veel minder in trek. De zeekleigebieden langs de noordkust waren traditioneel leeg, maar ook in het akkerbouwgebied in Oost-Groningen werden weinig zwanen gezien. Alleen in de Veenkoloniën werden op een aantal plaatsen groepjes op groenbemesters aangetroffen.

 

Aantal getelde Knobbelzwanen in Friesland, Groningen en Drenthe.

 

Weinig concentraties

Meer dan de helft van de groepen betrof paren en individuele zwanen, bij ruim 40% ging het om families en kleine groepjes van minder dan 10 zwanen. De grootste groep bestond uit 38 vogels. Het getelde aantal van 1200 Knobbelzwanen zal overigens nog een onderschatting van de aanwezige aantallen zijn omdat enkele belangrijke gebieden niet konden worden geteld (omgeving Ten Boer, Grijpskerk).