Foto: Albert de Jong

Nog oude nestkaarten?

Ben je in bezit van wat oude, papieren nestkaarten of losse notities over nesten? Koolmezen uit 1987? We zijn erg benieuwd naar de waardevolle gegevens die erop staan. Zo net voor het nieuwe broedseizoen is er wellicht wat tijd om ze alsnog in te voeren als digitale nestkaart of via nestkaart light.

Oude nestgegevens zijn erg waardevol. Ze vertellen meer over het broedsucces van soorten in het verleden en zijn belangrijk om veranderingen over een langere periode te meten. Zo'n oude nestkaart van een Buizerd of notitie over een nest Kleine Karekieten is dus zeker welkom! Via de invoermodules van het project Nestkaart kun je ze alsnog invoeren. Digitale Nestkaart voor uitgebreidere documentatie, Nestkaart Light voor enkele nesten met minimaal twee bezoeken.

Spreeuw, Boerenzwaluw en Kleine Karekiet

Van bepaalde soorten zijn (oude) gegevens meer dan welkom omdat we daar specifieker onderzoek naar doen. Van de Spreeuw hebben we alle gegevens die ons bekend zijn recent geanalyseerd. Daarover verschijnt binnenkort een artikel in Limosa. Maar het is ook een van de soorten waaraan Anne Kwak promotieonderzoek gaat doen. Ze kijkt ondermeer naar de reproductie van de Spreeuw, Boerenzwaluw en Kleine Karekiet. Ook daarbij geldt: oud is nog te delven goud!