Houtsnip. Foto: Koos Dansen

Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe

Het tweede winterseizoen zit er bijna op. Het is een aanmerkelijk prettiger winter om te inventariseren dan de vorige winter. Minder soorten hebben onze provincie verlaten, en waren dus makkelijker te vinden deze winter.

Door Bert Dijkstra, Arend van Dijk en Henk Jan Ottens (ADC's Drenthe)

Na een flinke vorstinval, zoals de vorige winter, verlaten heel wat soorten Drenthe of worden de aantallen flink uitgedund en die vogels komen soms pas in februari-maart weer terug. Omdat het tijdens de vorige winter aanhoudend koud bleef (tot begin april zelfs) was van terugkomst in februari nauwelijks sprake. Soorten als Kievit, Goudplevier, Wulp, Watersnip, Houtsnip, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Veldleeuwerik, Heggenmus, Zanglijster, Grote Lijster, Waterpieper, Graspieper, Glanskop, Appelvink en Rietgors waren soms lastig op papier te krijgen, om over aantallen maar te zwijgen.

In de huidige winter is dat wel anders! Veel van de genoemde soorten konden nu vrij gemakkelijk waargenomen worden en in januari en zeker in februari gingen sommige soorten zingen, roepen of roffelen en dat verhoogde de trefkans (en de pret) aanzienlijk. Lees hier het gehele verslag.

Contact

Bert Dijkstra, Arend van Dijk en Henk Jan Ottens: adcdrenthe@sovon.nl