Roelof ten Doesschate (l) gaf 5 november jl. de voorzittershamer over aan Edwin Kok. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen acht jaar.

Nieuwe voorzitter van Sovon: Edwin Kok

In november 2018 zitten de twee termijnen van voorzitter Roelof ten Doesschate er op. Hij heeft met verve de afgelopen acht jaren leiding gegeven aan het bestuur van Sovon. De publicatie van de nieuwe atlas is een mooie afsluiting van zijn periode als bestuursvoorzitter. Aan zijn afscheid zal op de Landelijke Dag en met het bureau ruim aandacht worden besteed.

De Ledenraad heeft in haar novembervergadering Edwin Kok uit Barneveld als voorzitter van het bestuur van de vereniging benoemd. Edwin is geen onbekende van Sovon. Hij heeft rond de eeuwwisseling twee perioden volgemaakt als bestuurslid. Edwin is enorm gemotiveerd om de komende jaren als voorzitter bij te dragen aan de ontwikkeling van Sovon als vereniging en als professioneel bureau. In zijn eigen woorden: “Ik vind Sovon een fantastische organisatie, die een belangrijke rol speelt bij kennisontwikkeling en vogelbescherming. Die een thuisbasis is voor zeer veel fanatieke en betrokken vrijwilligers en vogelwerkgroepen. Die werk biedt aan geëngageerde vogelaars/biologen/professionals. Die een voorbeeld is voor zusterorganisaties in andere landen. Kortom: een organisatie die het meer dan verdient om actief voor te zijn.”

Edwin studeerde biologie in Amsterdam en werkte een aantal jaren in de biotechnologie. Daarna studeerde hij bedrijfskunde om vervolgens de overstap naar het vak van consultant te maken. Van daaruit kwam hij in 2000 terecht bij Capgemini waar hij als vicepresident verschillende managementfuncties vervulde. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met cybersecurity, een vakgebied dat de komende jaren alleen maar aan belang zal winnen. Vanaf 1 november 2018 is hij zelfstandig consultant.

Edwin is naast zijn werk altijd actief gebleven als vogelaar. Hij kent de wereld van de tellers en voelt zich daar nauw mee verbonden.