Foto: Sovon

Nieuwe versie handleiding digitaal BMP 'en

De nieuwe versie (1.3) van de handleiding Broedvogels inventariseren met een tablet is te downloaden. Daarin staat nu ook uitleg over het zichtbaar houden van soortwaarnemingen op je scherm. Kijk vooral even naar hoofdstuk 5.

In ObsMapp is het mogelijk om al je waarnemingen van een soort zichtbaar te maken op de kaart. Wil je bijvoorbeeld alle territoriumstippen van de Roodborst zien, dan moet je wel even via de optie POI de Soortwaarnemingen aanvinken. Zeker bij hoge dichtheden van één soort (Kleine Karekiet, Tjiftjaf) is deze functie erg handig. De handleiding is hier te downloaden.

In dit filmpje laten we zien hoe je de meest geschikte veldkaart kunt downloaden voor ObsMapp.