Slaapplaats van Wulpen in Loozen. Foto: Johan Poffers

Nieuwe teldata Slaapplaatstellingen en voortaan één landelijk coördinator

Het is weliswaar nog zomer maar het slaapplaatsseizoen is al weer begonnen. Momenteel worden slaapplaatsen van sterns geteld, en in september trappen we officieel af met de eerste telling van Wulpen. We hebben alle teldata voor seizoen 2014/15 op een rij gezet, en er is een verandering in de coördinatie.

Door Olaf Klaassen, coördinator Slaapplaatstellingen

Teldata

Voor elke soort zijn er twee telmomenten per seizoen, maar extra tellingen zijn altijd welkom. Voor Grote Zilverreigers hebben we ook in december weer een datum geprikt - facultatief weliswaar - want veel mensen willen die decembertelling gewoon voortzetten. Starttijden zijn uiterlijk een half uur voor zonsondergang of één uur voor zonsopgang.

Voor alle tellingen geldt dat er een tweewekelijkse telperiode is rondom de teldatum. De teldatums van de ganzen liggen altijd een week vóór het watervogeltelweekend. Dit geeft watervogeltellers de mogelijkheid om hun tellingen op dezelfde dag te combineren (eerst uitvliegende ganzen op de slaapplaats tellen en vervolgens starten met de dagtelling van watervogels).

Tabel slaapplaatstellingen

Coördinatie wijziging

Vanaf dit seizoen is de regionale coördinatie komen te vervallen. Zoals bij de meeste meetnetten bij Sovon werken we voortaan met één landelijk coördinator als aanspreekpunt: Olaf Klaassen. Dankzij de inspanningen van Jan Schoppers, Jelle Postma, Vincent de Boer en Albert  de Jong (en daarvoor Jan-Willem Vergeer) hebben we in een tijdsbestek van vijf seizoenen een waarnemersnetwerk opgebouwd van zo’n 500 mensen die jaarlijks een prachtige hoeveelheid slaapplaatsgegevens verzamelen. En dan te bedenken dat we in 2009 praktisch op nul begonnen. Iedereen heel erg bedankt daarvoor en ik hoop dat het enthousiasme onverminderd groot blijft!

Tot slot, in de handleiding is veel informatie terug te vinden, op onze website staan de telrichtlijnen per soort, en voor vragen kun je altijd contact met de Meetnetcoördinator. Ik wens iedereen vast een heel fijn seizoen!

Contact

Olaf Klaassen, olaf.klaassen@sovon.nl