Sovon voorzitter Roelof ten Doesschate ondertekent de acte van de nieuwe statuten

Nieuwe statuten vereniging Sovon

Op 5 maart 2015 is de acte van de nieuwe statuten van de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland gepasseerd bij notariskantoor Trajectum in Utrecht. De nieuwe statuten vervangen de statuten uit 2004. De Ledenraad had in november 2014 haar fiat gegeven aan deze herziening.

Naast een gewenste actualisatie en modernisering van de artikelen is de belangrijkste wijziging dat de verkiezing van leden voor de Ledenraad van Sovon voortaan anders zal gaan. Tot nu toe werd er bij het ontstaan van een vacature in de Ledenraad via de vertrekkende en zittende leden geprobeerd een opvolger te vinden. Vanaf dit jaar zullen daarnaast via de nieuwsbrief en Sovon-Nieuws leden worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad. Zij dienen daarbij dan de steun te hebben van minimaal vijf leden uit het district. Bij meer dan één kandidaat voor een vacature kan er vervolgens via de website van Sovon worden gestemd. Voor diverse districten kunnen kandidaten zich aanmelden (zie ledenraad).

Bekijk de complete statuten.