Geringde Kolganzen op het Russische eiland Kolguyev. Foto: Helmut Kruckenberg

Nieuwe ringcombinaties bij Kolganzen

De afgelopen winter was de dichtheid aan kolgansringen op veel plaatsen wat aan de lage kant. Dat zal de komende winter anders zijn. Deze zomer werden in Rusland veel ganzen van halsbanden voorzien.

Door Kees Koffijberg, coördinator ganzen en zwanen

In augustus werden op het Russische eiland Kolguyev 350 ganzen gevangen en geringd. Hiervan werden 161 Kolganzen en 8 Toendrarietganzen met een halsband geringd. Nog eens vier jonge Toendrarietganzen kregen witte pootringen.

Bij Kolganzen werden naast de bekende zwarte en lime (lichtgroene) halsbanden (laatste nu met dikkere inscriptie) ook witte halsbanden met een code van drie cijfers gebruikt, zie het voorbeeld op de foto. Deze vogels dragen in de halsband een gps-zender die in het veld met behulp van een laptop en antenne wordt uitgelezen.

Nieuw type halsband bij Kolganzen (foto: Helmut Kruckenberg)


Geef je waarnemingen door

Zie je één van deze nieuwe witte halsbanden, voer ze dan snel in bij Geese.org. Na melding wordt namelijk automatisch een e-mail aan de ringers verstuurd, zodat iemand de halsband in het veld kan gaan uitlezen.

Naast halsbanden werden ook 22 Kolganzen van een 'klassieke' gps-rugzakzender voorzien, maar deze dragen verder geen halsband. Naar verwachting zijn de omzwervingen van deze vogels later dit jaar op blessgans.de te zien.

Op dit moment kunnen via deze website nog de bewegingen van de afgelopen winter in Hongarije gezenderde vogels worden gevolgd. Van de vier nog operationele zenders lijkt er eentje succesvol gebroed te hebben op het Schiereiland Gydan in West-Siberië (ten minste, uitgaande van het feit dat de vogel redelijk stabiel in een gebied wordt gepeild).

Drie andere vogels vertrokken al vrij snel naar ruiplaatsen op Taimyr en waren waarschijnlijk niet succesvol. Op Kolguyev werden de nodige jonge Kolganzen geringd, maar het is nog duidelijk of dit een eerste aanwijzing is voor een goed broedseizoen. Dat zal pas na aankomst van de eerste grotere aantallen in onze contreien, eind september of begin oktober, blijken.

Contact

Kees Koffijberg, kees.koffijberg@sovon.nl