Roodhalsganzen. Foto: Arie Ouwerkerk

Nieuwe rapportage watervogeltellingen

Nieuw monitoringrapport geeft overzicht van alle watervogel- en slaapplaatstellingen in 2014/15.

De tellingen in seizoen 2014/15 leverden maandelijks 373.000 tot 5,51 miljoen (januari) getelde watervogels op. In het nieuwe watervogelrapport, dat voorafgaand aan de midwintertelling van 2017 verscheen, worden de  aantallen en seizoenspatronen gepresenteerd en de trends besproken. Speciale aandacht is er deze keer voor de schaarsere watervogels en veel in wetlands voorkomende soorten als Roodhalsgans, Sneeuwgans, Casarca, Bruine Kiekendief, IJsvogel en Frater.

Zachte winter goed voor bijna-record aantallen watervogels

Het aantal van 5,51 miljoen getelde watervogels tijdens de midwintertelling 2015 was slechts een fractie lager dan tijdens de record-telling in januari 2012 (5,62 miljoen). Door de bovengemiddelde temperaturen waren half januari nog veel Kieviten, Goudplevieren en diverse andere steltlopers aanwezig. Bijzonder waren ruim 1700 Fraters, een soort die bij ons steeds minder talrijk wordt.

Aantal ganzen stagneert

Het totale bezoek van ganzen aan Nederland (dus de "som" van alle maandelijkse tellingen) nam in 2014/15 voor het derde jaar op rij niet verder toe. Maximaal waren 2,3 miljoen ganzen aanwezig in januari, 8% minder dan in 2013/14. Vooral Kolganzen werden minder geteld. Het scheelde weinig of hun aantal werd voor het eerst overtroffen door dat van de Brandgans. Ook bij die laatste soort lijkt de eerdere toename bij de seizoensmaxima bij ons voorbij. Nieuw was verder dat voor het eerst in november meer dan 2 miljoen ganzen werden geteld. Daarmee zijn er nu vier maanden lang (november-februari) maximale aantallen ganzen in ons land aan te treffen.

Ook gewone soorten nemen af

De resultaten van de watervogeltellingen zijn een belangrijke vinger aan de pols van de aantalstrends. Die laten over de afgelopen tien jaar bij de verliezers een opvallend aantal gewone soorten zien, bijv. Kluut, Scholekster, Wilde Eend en Waterhoen, naast bekende soorten met negatieve trends zoals Taigarietgans, Kleine Rietgans, Zwarte Stern en Kleine Zwaan. De sterkste toename vond plaats bij Zeearend, Grote Zilverreiger en Kraanvogel.

Meedoen?

De maandelijkse watervogeltellingen zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring en bestaan zowel uit tellingen overdag als speciale tellingen op slaapplaatsen. De resultaten vormen een belangrijke input voor onder andere de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn. Meedoen? Kijk dan of er in de buurt nog vacante telgebieden liggen of neem contact op met de regiocoördinator.