Wespendief | Fotograaf Ran Schols

Nieuwe publicatie over Wespendief

In februari is een publicatie verschenen over de betekenis van natte bossen in het Kempen~Broek en in het Groene Woud voor de wespendief. Het is een weergave van het eerste jaar onderzoek naar deze boeiende soort. Het rapport is te downloaden via de website van ARK Natuurontwikkeling.

In de publicatie 'Wespendief in Kempen-Broek & Het Groene Woud. Jaarbericht 2013' zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Aan bod komen: reproductie, nestplaatsen, ruimte en habitatgebruik via GPS, foerageren en voedsel en de plannen voor 2014. Het stuk proza blinkt uit in een aantrekkelijke en onderhoudende schrijfstijl gelardeerd met figuren en veel tekst ondersteunende foto’s. 

Voorkant rapport Wespendief Kempen~Broek en Groene Woud

Mannen foerageren anders dan vrouwen

Het rapport gaat onder andere in op het fourageergedrag van de Wespendief. Zo foerageren de mannen vaak binnen een straal van 3 km rond het nest. Tussen de mannen is er verschil in gebruik van cultuur- en natuurgebieden.

De vrouwen gaan na een periode van veel nestzorg ineens veel verder van het nest. Ook stopten ze, op zijn minst tijdelijk, met de broedzorg. Daarbij werden afstand afgelegd van 15 tot 124 km (uitstapje naar Sallandse Heuvelrug) van het nest.

Ver weg foerageren wanneer de jongen nog niet vliegvlug zijn geeft een grotere kans op predatie. Het hoe en waarom zal verder onderzocht worden.

Terugkeer over anderhalve maand

De vogels verblijven nu nog in West-Afrika waar ze binnen afzienbare tijd beginnen aan de terugtrek. Eind april en in mei arriveren ze dan weer op de broedplaatsen. Het verblijf in West-Afrika en de trek is te volgen via de Facebook-pagina 'Wespendieven van het Kempenbroek'

Download

Eerder verscheen van een vergelijkbaar onderzoek een rapport over de Wespendief op de Veluwe en in de Achterhoek (pdf).