Nieuwe Meerjarenvisie Sovon

Afgelopen zomer verschenen er twee belangrijke publicaties van de vereniging Sovon. Het jaarverslag 2013 met daarin alle activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar overzichtelijk op een rij en de nieuwe Meerjarenvisie 2014-2017.

Voor iedereen die meer wil weten over het reilen en zeilen van de vereniging Sovon en die het verschijnen van deze publicaties afgelopen zomer even gemist heeft, zetten we ze daarom nogmaals in de schijnwerpers. 

Jaarverslag

Hoe verging het de diverse vogelmeetnetten? Welke resultaten werden er geboekt bij de cursussen? Aan welke onderwerpen werd onderzoek verricht? Je vindt het allemaal (en meer) in het jaarverslag 2013

Motto

Ook kwam de samenvatting van onze nieuwe Meerjarenvisie 2014-2017 online. Hierin beschrijven we onze plannen voor de komende jaren; deze laten zich heel kort samenvatten onder het motto: vogels tellen, vogels kennen, kennis delen.