Redactiesecretaris Romke Kleefstra (rechts) overhandigt de nieuwe Limosa aan auteur van het eerste artikel in dit nummer, Jouke Altenburg. Foto: Laurien Holtjer

Nieuwe Limosa is uit!

De abonnees hebben even moeten wachten, maar dan heb je ook wat: de nieuwe Limosa is uit. Een jubileumnummer, want het tijdschrift bestaat dit jaar 90 jaar onder de naam ‘Limosa’.

Limosa limosa

De redactie van Limosa opent het jubileumnummer met een redactioneel over het negentigjarig bestaan onder de naam ‘Limosa’ en hoeveel voeten die naam ruim 90 jaar terug in de aarde had. Toeval of niet, het openingsartikel gaat ook nog eens over Grutto’s. Op een slaapplaats in de Everdingerwaard werden niet alleen heel frequent de aantallen Grutto’s geteld, maar ook kleurringen afgelezen. Dat stelde de auteurs in staat om de turnover te berekenen, ofwel hoeveel Grutto’s nu eigenlijk werkelijk gebruik maken van zo’n slaapplaats. Met de kleurringdata leidde dat tot flink grotere aantallen dan op basis van de tellingen alleen.

Liever een postduif dan een Kanoet?

Verder in deze Limosa een artikel over de voedselkeuze van Slechtvalken tijdens hun broedseizoen op Rottumeroog- en plaat. Het ligt voor de hand dat de Slechtvalken daar vooral Kanoeten en Rosse Grutto’s oppeuzelen, die er in groten getale de eilanden opzoeken bij vloed. Zodra in het weekenden de postduiven vliegen, wendt de blik van de valk zich echter tot deze wedstrijdduiven.

En verder...

Verder in deze Limosa ruimschoots aandacht voor de Visarend als nieuwe broedvogel in Nederland en voor hoe broedende Graspiepers zich verspreiden in duingebied onder invloed van vegetatiesuccessie en beheer.

Jaargang 90 verlaat

Jaargang 90 is verlaat, maar komt op stoom. Limosa 90.2 is in opmaak, met o.a. artikelen over het voedsel van Kerkuilen, broedvogels in houtwallen en –singels, timing doortrek Fitis en individuele herkenning Pontische Meeuwen. Ondertussen werkt de redactie ook aan de nummers 3 en 4.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis! Limosa is een uitgave van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en Sovon