cover Limosa 89 (2)

Nieuwe Limosa is uit!

De nieuwe Limosa valt op de mat of ligt mogelijk al opengeslagen voor uw neus, ditmaal met tal van bijdragen, o.a. over Brilduikers, Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen, Grote Zilverreigers en Bruine Kiekendieven.

Wat zoeken Brilduikers op de Veluwerandmeren

Brilduikers namen ’s winters toe met het schoner worden van de Veluwerandmeren. Wat de Brilduikers aantrok was lange tijd onduidelijk. Scubaduikers namen een kijkje op de plekken waar Brilduikers foerageerden en dat leverde nieuwe inzichten op over hun ecologie en aantalstoename in de randmeren. In de nieuwe Limosa een artikel hierover.

Voedsel, voedsel en nog eens voedsel

Ook in de andere artikelen en kortere bijdragen draait het vooral om voedsel, zoals de vraag of de Zilvermeeuwen langs de Hollandse kusten nu eigenlijk zee- of standsvogel zijn. Het lijkt de behoefte aan extra voedsel voor hun jongen te zijn die van de zeevogel een stadsforens maakt. Kokmeeuwen zoeken tijdens natte perioden massaal naar regenwormen op graslanden, maar wat is daarvoor de aanleiding? Veel regen over een langere periode of juist regen in de uren voor het keuzemoment? Dat Grote Zilverreigers graag een muisje verschalken, is bekend, maar dat ze zich als muizenspecialisten gedragen wordt beschreven naar aanleiding van een onderzoek in Overijssel.

Kieken naar kieken

Uit Friesland komen twee korte bijdragen over Bruine Kiekendieven. In de ene bijdrage is met behulp van camera’s geobserveerd wat de kieken hun jongen zoal voeren, in de andere bijdrage aandacht voor een ongewoon groot aantal kieken overnachtend tussen suikerbieten, samenhangend met de enorme muizenpiek die in 20014 en 2015 plaatsvond.

Naast dit alles ook weer een bloemlezing uit internationaal vogelonderzoek en enkele boekbesprekingen.

Lid worden?

Lees Limosa!Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis.