Limosa 88-1 is uit!

Nieuwe Limosa is uit!

 

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe Limosa is uit. In dit zomernummer veel winterse kost.

Tot de winterse kost horen twee artikelen over Klapeksters; een artikel over het langlopende kleurringonderzoek aan de soort in ons land en een artikel over de wintertellingen van Klapeksters. Ook het fraaie artikel over de relatie tussen ijsbedekking in de Oostzee en overwinterende duikeenden in Nederland heeft een winters karakter.

Broedvogels

Vanuit het noorden des lands twee bijdragen over broedvogels. Ten eerste is dat een lijvig stuk over de invloed van het verkwelderen van buitendijks gelegen zomerpolders op broedvogels langs de Friese waddenkust. Een korte bijdrage handelt over het vroeg verschijnen van Scholeksters in hun Friese territoria.

In opmaak

De eerste Limosa van dit jaar is verlaat, maar het tweede nummer is inmiddels in opmaak. Daarin o.a. mooie stukken met veel nieuwe wetenswaardigheden over de broedecologie van Gierzwaluwen, de invasie van broedende Velduilen in Friesland, ganzen en zwanen in de Kop van Noord-Holland en glas consumerende meeuwen.

Word Pluslid

Kortom, lees Limosa! Word Pluslid en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!