Limosa 87(1) is uit!

Nieuwe Limosa is uit!

Er is weer een nieuwe Limosa, die rond 21 juni bij de lezers op de mat zal ploffen. Het nieuwe nummers is iets dikker dan gebruikelijk en boordevol artikelen.

Lijvig

Om te beginnen een lijvig stuk over kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011. Uitgebreid is ook het artikel over pleisterende Goudplevieren en Kieviten sinds halverwege de jaren zeventig, waarbij ingegaan wordt op de veranderingen in aantallen en verspreiding en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen.

Ringonderzoek

In Leek werden van 1990 tot 2013 3276 Groenlingen gevangen en geringd. Aan de hand van dit ringonderzoek wordt hun gedrag als stand-, zwerf- en trekvogel beschreven.

Jaar van de Boerenzwaluw

2011 was het ‘Jaar van de Boerenzwaluw’. In de nieuwe Limosa worden de resultaten daarvan samengevat met BMP-resultaten en onderzoek naar de nestplaatskeuze van de soort.

Polyandrie

Gepaarde mannetjes van Fluiters proberen regelmatig in de buurt van hun eerste territorium een tweede vrouwtje te lokken, om ook met die een nest te beginnen. Het omgekeerde, dat een vrouwtje er twee mannetjes op na houdt, is veel zeldzamer. Zo’n geval van ‘polyandrie’ wordt in deze nieuwe Limosa beschreven.

Kortom, lees Limosa!

Of wordt Pluslid en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!