Cover Limosa 89 -3

Nieuwe Limosa op komst

De redactie van Limosa offerde haar kerstvakantie op om de verlate nummers 3 en 4 van 2016 af te krijgen. Deze maand rolt nummer 3 alvast door de bus.

Porseleinhoenen peilen

In het Friese laagveenmoeras ‘Houtwiel’ bij Veenwouden is het Porseleinhoen relatief talrijk. Dat stelde onderzoeker Ron van der Hut om te kijken wat het gebied nou zo aantrekkelijk maakt. Daarvoor zenderde hij Porseleinhoenen. Het onderzoek leverde niet alleen nieuwe inzichten in het broed- en foerageerhabitat van Porseleinhoenen, maar maakte ook duidelijk dat ze het beste te inventariseren zijn in april.

Noordzeefuten tot vissende Blauwborst

Verder in het te verschijnen nummer aandacht voor vliegtuigtellingen van Futen op de Noordzee, langs de Hollandse kust. Sovon beschrijft de demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland. In drie korte bijdragen in het nummer gaat aandacht uit naar Steenuilen met sterns op het menu, familiaire broedperikelen bij Grote Canadese Ganzen en een vissende Blauwborst.

Nummer 4 komt er ook aan

Dit en nog meer in de eerstvolgende Limosa! Nog even geduld, want het nummer moet nog gedrukt en verzonden worden. Overigens zal het tevens verlate vierde nummer snel volgen met stukken over Blauwe Kiekendieven, meeuwen, Spreeuwen, Graspiepers, Roodborsttapuiten, Kemphanen en Holenduiven.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!