Nieuwe Limosa: nog even geduld a.u.b.

De nieuwe Limosa ligt bij de drukker en circa half augustus op tafel bij abonnees en plusleden!

In het nieuwe nummer volop aandacht voor Klapeksters; een artikel over het langlopende kleurringonderzoek aan de soort in ons land en een artikel over de wintertellingen van Klapeksters. Meer winterse kost in dit zomernummer, en wel  een artikel over de relatie tussen ijsbedekking in de Oostzee en overwinterende duikeenden in Nederland. Vanuit het noorden des lands twee bijdragen in deze Limosa: een artikel over de invloed van het verkwelderen van buitendijks gelegen zomerpolders op broedvogels langs de Friese waddenkust en een korte bijdrage over het vroeg verschijnen van Scholeksters in hun territoria.

De eerste Limosa van dit jaar is verlaat, maar het tweede nummer zal niet lang op zich laten wachten. Daarin o.a. een lijvig artikel met veel nieuwe wetenswaardigheden over de broedecologie van Gierzwaluwen en een bijdrage over meeuwen die glas consumeren...

Kortom, lees Limosa! Word Pluslid en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!