Nieuwe Limosa komt eraan

De nieuwe Limosa rolde een poosje terug al van de persen, maar door de Coronacrisis is het verzendhuis gesloten. Daardoor stokte de verzending, maar inmiddels hebben we een alternatief gevonden en is Limosa op de post gegaan.

Ruiende Casarca’s in Nederland

Sinds halverwege de jaren negentig ruien Casarca’s in toenemende mate in Nederland, op het Eemmeer om precies te zijn. Het gaat om aantallen die vele malen groter zijn dan de betrekkelijk kleine broedpopulatie in ons land. Het achterhalen van de herkomst van deze vogels en het doorgronden van de achtergronden van de toename en verdere uitbreiding van ruiplaatsen, vormden aanleiding om de Werkgroep Casarca Nederland op te richten. De werkgroep bracht de aantallen ruiers in kaart, keek naar de rui-ecologie en door Casarca’s te ringen en zenderen werd inzicht verkregen in de herkomst en trekbewegingen van de eenden. In de nieuwe Limosa een uitgebreid artikel daarover.

Bosuil plukt Boerenzwaluwen uit de schuur

Een Bosuil die ’s nachts binnenshuis op vogels jaagt is al een bijzonder fenomeen, want Bosuilen jagen buiten in het bos en doorgaans op muizen. De bejaagde vogels waren ook niet zomaar vogeltjes, het waren Boerenzwaluwen die met een kleurringproject op de voet gevolgd werden. Zodoende zagen de onderzoekers wat voor impact de strapatsen van de Bosuil hadden op de lokale boerenzwaluwpopulatie, de onderlinge relaties van de boerenzwaluwpaartjes, de reproductie en de sterfte van volwassen Boerenzwaluwen. In de nieuwe Limosa een doortimmerd verhaal hierover.

Verder in Limosa 93.1

Een korte bijdrage over Kol- en Brandganzen die tijdens volle maan op stap gaan om te foerageren rond een Friese ganzenslaapplaats en een korte bijdrage over de dramatische afname van Ringmussen in de provincie Groningen. Ook een fraaie uitwerking over de broedprestaties van Huiszwaluwen op basis van het Jaar van de Huiszwaluw en natuurlijk de rubriek ‘Andermans Veren’ en mededelingen van de NOU.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!