Nieuwe Limosa komt eraan

Spoedig ligt er weer een nieuwe Limosa op de mat van de abonnees. Ditmaal met artikelen over Goudhaantjes, langlopende broedvogeltellingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, Bosuilen en het verstoring van hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee.

Golven Goudhanen

In het najaar van 2015 druppelden ze plots op veel plekken uit de lucht en zaten de bosjes er vol mee: Goudhanen. Het Zuid-Hollandse ringstation Meijendel legde de toestroom van Goudhanen zorgvuldig vast, die in drie golven gedurende oktober 2015 plaatsvond. In het artikel over de golven Goudhanen wordt gekeken naar de afkomst van de Goudhanen, de verschillen in o.a. aankomst van mannetjes en vrouwtjes en hoe o.a. weersomstandigheden meespeelden.

30 jaar broedvogels Amsterdamse Waterleidingduinen

Al sinds de start van het BMP in 1984 worden de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) systematisch geïnventariseerd op broedvogels. In 30 jaar tijd kan veel veranderen. Soorten verdwenen, soorten verschenen. In het lijvige AWD-artikel worden die ontwikkelingen beschreven en wordt ingegaan op de rol van o.a. verruiging van de duinen, het beheer, de begrazing en predatie. Daarmee wordt de ontwikkeling van veel Nederlands duingebied opgetekend.

En verder in dit nummer…

Een korte bijdrage over de roepactiviteit van Bosuilen, die nauwgezet gevolgd werd in het Noord-Brabantse Hoogerheide, en hoe dat tot nieuwe inzichten voor inventarisatiecriteria leidt. Sovon bericht over de eerste resultaten van het vastleggen van verstoring en verstoringsbronnen tijdens hoogwatervluchtplaatstellingen in de Nederlandse Waddenzee. In de rubriek Andermans Veren zoals gebruikelijk een bloemlezing uit de internationale vogelliteratuur.

Volgende Limosa in de maak

De volgende Limosa is ook al in de maak. Daarin zowaar twee bijdragen over Zwarte Spechten, maar ook gezenderde Patrijzen en grote meeuwen (Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw) die op steeds meer plekken in het binnenland broeden.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!