Nieuwe Limosa in de maak

Nieuwe Limosa in de maak

Nog maar amper bekomen van de mooie artikelen over Spotvogels en Gierzwaluwen in de laatste Limosa? De nieuwe Limosa is in opmaak, met bijdragen over Fluiters, weidevogels, Sperwers, Boerenzwaluwen en een onfortuinlijke Winterkoning. In juni verschijnt het nummer.

Fluitende Fluiters

Het inventariseren van broedvogels lijkt zo eenvoudig. Een zangvogel zingt en bij het horen van de zang komt de vogel op de kaart te staan. Zodra we echter dieper in de ecologie van een soort duiken en diens zangintensiteit en -type als maat voor paarstatus, broedsucces en trefkans, dan is het inventarisatiewerk toch wat minder eenvoudig dan het lijkt. Het onderzoek van Rob Bijlsma aan de soort is daar een treffende voorbeeld van, te lezen in de komende Limosa.

Van weidevogels tot Winterkoning

Verder in dit nummer actuele populatieschattingen van weidevogels in Friesland en korte bijdragen over respectievelijk een jong sperwervrouwtje zonder geel carotenoïde pigment, een geval van infanticide bij Boerenzwaluwen en een dodelijke verstrikking van een Winterkoning in een spinnenweb. Daarnaast een bijdrage van Sovon naar aanleiding van het Jaar van de Spreeuw, en wel over de recente broedresultaten van Nederlandse Spreeuwen in een historisch perspectief.

Even geduld

Dit en nog meer in de eerstvolgende Limosa! Nog even geduld, want het nummer moet nog gedrukt en verzonden worden.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!