Broedecologie Gierzwaluwen in de nieuwe Limosa

Nieuwe Limosa in de maak

De vorige Limosa is nog niet eens zo lang uit of de volgende dient zich aan. Het tweede nummer zal in de loop van deze maand verschijnen.

Broedecologie Gierzwaluwen

In het nieuwe nummer een lijvig artikel over de broedecologie van Gierzwaluwen. Ondanks de nabijheid van deze fascinerende soort is er relatief weinig bekend over de broedecologie. Gierzwaluwbescherming Nederland volgt het wel en wee van broedende Gierzwaluwen met behulp van camera’s bij het nest, zowel bij natuurlijke nestplaatsen als in nestkasten. Dit geeft een unieke kijk in de gierzwaluwenhuiskamer, waarmee zonder de vogels te storen diverse aspecten van het leven van deze intrigerende zomervogel kunnen bestuderen. Veel nieuwe kennis op basis daarvan staat in het nieuwe nummer te lezen.

Verder

Daarnaast stukken over broedende Velduilen in Friesland in 2014, 30 jaar aan ganzen- en zwanentellingen in de Kop van Noord-Holland en het goede kwarteljaar 2011. Nog even geduld en dan valt er weer een nieuwe Limosa door de bus.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!