Brangans op nest in de Oude Venen (Romke Kleefstra)

Nieuwe Limosa in de maak

Veel Limosa-lezers zullen nog met de neus in het dubbeldikke themanummer Bird Tracking zitten, maar een nieuwe Limosa is alweer in de maak. Het gaat om het laatste nummer van jaargang 87. Dat wordt een veelzijdig nummer met bijdragen uit verschillende hoeken van het land, van Bergen Op Zoom tot Nijmegen en van de Kennemerduinen tot de Oude Venen.

Opkomst en ondergang

Twee artikelen beschrijven de opkomst en ondergang van nieuwe broedpopulaties van respectievelijk Zwarte Zwanen bij Bergen Op Zoom en Brandganzen in het Friese laagveenmoeras Oude Venen. In het geval van de Zwarte Zwanen leken zij zich te weinig aan te kunnen passen aan winterweer, terwijl het succes van de Brandgans in de Oude Venen ‘genekt’ werd doordat Vossen en Bruine Ratten de ganzenkolonie ontdekten als bron van voedsel. Brandganzen waren genoodzaakt zich elders te vestigen en deden dat zowel in de buurt als diep in het noorden van Duitsland.

Geduld

In de nieuwe Limosa valt ook te lezen over doortrek, biometrie en het opvetten van Sperwergrasmussen in de Kennemerduinen, hoe Koolmezen slapen in nestkasten nabij Nijmegen en een overzicht van zeldzame vogels in Nederland in 2012. Nog een poosje geduld en dan valt Limosa 87.4 op de mat!

Redactieadres Limosa:

Romke Kleefstra, natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, romke.kleefstra@sovon.nl