Nieuwe Limosa

De nieuwe Limosa valt op de mat. Een veelzijdig nummer over gebruik van nestcamera’s bij Wespendieven, opperarmbenen als determinatie van prooien in braakballen, pesticiden in Boerenzwaluwen, broedende Lachsterns in Nederland en Boomleeuweriken buiten hun traditionele leefgebieden.

‘Big brother’ bij Wespendieven

Het gebruik van wildcamera’s bij nestonderzoek heeft zijn vlucht genomen. In de bossen van Friesland worden ze ingezet om de broedbiologie van Wespendieven te onderzoeken. Dat geeft inzicht in de verdeling van de broedzorg tussen man en vrouw Wespendief, hoeveel en hoe vaak prooi wordt aangevoerd, en ook hoe Boommarters jonge Wespendieven in een mum van tijd van het nest verwijderen. Zeker voor een heimelijk levende soort als de Wespendief biedt dat nieuwe inzichten.

Opperarmbenen scoren

Het opperarmbeen, de humerus, van een vogel is een kenmerkend en stevig vleugelbot dat het schoudergewricht met de arm- en handvleugel verbindt. De robuuste structuur maakt dat de humerus van prooidieren relatief vaak ongeschonden teruggevonden wordt in braakballen van uilen, bij roofvogelnesten en in nestkasten. Hans Donkers legde een imposante verzameling opperarmbenen aan en gebruikte die als hulpmiddel bij het identificeren van prooien, waardoor hij veel meer prooien op naam wist te brengen dan voorheen. In deze Limosa een prachtige uiteenzetting van dit stukje vindingrijk pionierswerk.

Verder in Limosa 94.3

Een fraai artikel over onderzoek dat laat zien dat niet-uitgekomen eieren, dood gevonden jongen en een adult van de Boerenzwaluw in totaal 14 verschillende werkzame stoffen van pesticiden bevatten. Korte bijdragen zijn er over broedende Lachsterns op de Marker Wadden en territoria van de Boomleeuwerik op onverwachte plekken buiten de zandgronden.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!