Limosa 90-4

Nieuwe Limosa!

Limosa 90.4 valt eind volgende week door de brievenbus. Een gevarieerd nummer met Bonte Kraaien, Grote Zilverreigers, hybride ganzen en Ooievaars.

De verdwijning van de Bonte Kraai

De tijd dat groepen Bonte Kraaien de winter aankondigden in stad en op het platteland ligt ver achter ons. Het is tegenwoordig zowaar een zeldzaamheid in de wintermaanden. Willem van Manen reconstrueert de geschiedenis van de Bonte Kraai in Nederland en daarbuiten en beschrijft daarmee hoe de soort van het West-Europese wintertoneel verdween.

Hoe de Ooievaar boert

Naast artikelen over slaap- en foerageergedrag van Grote Zilverreigers en waarnemingen van hybride ganzen in Nederland is er een uitgebreid overzicht over hoe de ooievaarpopulatie zich herstelde in ons land. Daarin wordt de trend getoond sinds de jaren dertig en de broedresultaten sinds halverwege jaren negentig. Dat broedsucces is laag in vergelijking met andere Europese landen, maar toch groeide de populatie snel. De factoren waarmee dat samenhangt worden verkend.

En verder…

Zoals gebruikelijk is in Andermans Veren weer een bloemlezing van recent gepubliceerd onderzoek te vinden. De NOU bericht over jaar themadag “Onze” vogels in Afrika en over de algemene ledenvergadering. En er zijn tal van recensies van nieuwe boeken.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!

Limosa 90.4 index online.