Cover Limosa 90-2

Nieuwe Limosa!

Limosa 90.2 is uit. Het is een nummer met een sterk noordelijk karakter. Vier artikelen spelen zich af in Friesland, eentje in Groningen.

Switchende Kerkuilen

Natuurgebied De Onlanden nabij Groningen was tot 2012 grotendeels een veenweidegebied. Vanwege de lage ligging, wateroverlast in de regio en de kansen voor natuurontwikkeling werd het gebied begin deze eeuw aangewezen als waterbergingsgebied. Dit had grote gevolgen voor de flora en fauna. Onder andere de Veldmuis, het stapelvoedsel voor de Kerkuil,  verdween grotendeels uit het gebied en spitsmuizen namen toe. Hoe de plaatselijke Kerkuilen switchten in hun dieetkeuze is onderzocht en wordt beschreven in de nieuwe Limosa.

Friese houtwallen en boomsingels

Het coulisselandschap van het Nationaal Landschap ‘de Noordelijke Friese Wouden’ is geen uitgestrekt bosgebied, maar een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met goed ontwikkelde houtwallen en singels. Dat klinkt veelbelovend voor broedvogels. De broedvogels van het gebied zijn na 30 jaar opnieuw geïnventariseerd. In Limosa bekijken de onderzoekers hoe de broedvogelbevolking van houtwallen en singels zich ontwikkeld heeft. Voor een aantal soorten zangvogels blijkt het gebied een landelijk bolwerk, zoals Spotvogel en Gekraagde Roodstaart.

Fitissen, Pontische Meeuwen en Dodaarzen

Verder in dit nummer aandacht voor verandering in de timing van de najaarstrek van de Fitis op Schiermonnikoog in 1969-2010, individuele herkenning van overwinterende Pontische Meeuwen op basis van veer- en vleugelkenmerken en commensaal foeragerende Dodaarzen bij Wilde Eenden.

En ook nog…

…nieuws uit recent gepubliceerd onderzoek in de rubriek ‘Andermans Veren’, een verslag met samenvattingen van lezingen van het ‘Ganzensymposium: Beheersen? Beheren?’ van de Nederlandse Ornithologische Unie en recensies van nieuwe vogelboeken.

Lid worden?

Limosa ook lezen? Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!