Nieuwe Limosa

De nieuwe Limosa is uit, met ditmaal artikelen over Gierzwaluwen, Velduilen, ganzen en zwanen en Kwartels. Het tijdschrift valt in de week van 19 oktober bij alle lezers op de mat.

Big brother bij de Gierzwaluw
In het nieuwe nummer een lijvig artikel over de broedecologie van Gierzwaluwen. Ondanks dat deze fascinerende soort bij ons onder de dakpannen broedt, is er relatief weinig bekend over de broedecologie. Gierzwaluwbescherming Nederland volgt het wel en wee van broedende Gierzwaluwen al 10 jaar met behulp van camera’s bij het nest, zowel bij natuurlijke nestplaatsen als in nestkasten. Dit geeft een unieke kijk in de gierzwaluwenhuiskamer. Veel nieuwe kennis op basis daarvan staat in het nieuwe nummer te lezen.

Invasies Velduil en Kwartel
Tijdens het veldmuizenrijke jaar kwamen tientallen paren Velduil tot broeden in Friese weilanden, overwegend gangbaar boerenland. Veel paren werden beschermd, bestudeerd en hun jongen werden geringd. De vrijwilligers die zich hiervoor in touw zetten, hebben de resultaten op een rij gezet, waarmee een onverwacht fenomeen is vastgelegd.

Ook uit Friesland is een korte bijdrage over het opvallend goede kwarteljaar 2011, toen in de Friese akkerbouwgebieden vele malen vaker de ‘kwartelslag’ werd gehoord dan gebruikelijk en ook landelijk Kwartels in piekaantallen voorkwamen.

En verder
Verder een artikel over 30 jaar ganzen- en zwanentellingen in de Kop van Noord-Holland, een kleine bloemlezing uit de internationale vogelliteratuur in de rubriek Andermans Veren en vanzelfsprekend enkele besprekingen van nieuwe vogelboeken. Kortom, lees Limosa!

Lid worden?
Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!