Nieuwe Limosa’s onderweg

Limosa-abonnees mogen zich verheugen op twee prachtige nummers. Binnenkort ligt Limosa 91.1 op de deurmat. Niet lang daarna mag ook nummer 91.2 verwacht worden. Het zijn allebei nummers met interessante, gevarieerde artikelen.

Voor de nieuwe Limosa die nu in druk is, heeft Stef van Rijn de broedgevallen van Rode Wouwen sinds de jaren zeventig op een rij gezet. Na een hele lange aanloop neemt het aantal broedparen de laatste jaren snel toe en verspreiden broedparen zich steeds ruimer. In het Land van Saeftinge telt men al jarenlang de Oeverpiepers en verzamelde men ook poepjes. Die gegevens zijn uitgewerkt en dat biedt inzicht in duizelingwekkende aantallen Oeverpiepers en hun voedselkeuze. Drones komen we tegenwoordig te pas en te onpas tegen en dat ze ook ingezet kunnen worden bij tellingen is inmiddels bekend. In de nieuwe Limosa alles over hoe dat toepasbaar is bij het tellen van Grote Sterns.

Bosuilen, Wulpen, Koekoeken en Soepganzen

Limosa 91.2 zal ook niet lang meer op zich laten wachten. We kunnen alvast een tipje van de sluier geven. In dat nummer een prachtige uitwerkingen van de voedselkeus van Bosuilen in bosgebied in het zuidwesten van Noord-Brabant, het veranderde gebruik van slaapplaatsen door Wulpen langs de Lek, hoe Koekoeken Tapuiten gebruikten als waardvogel en hoe de soepganzenpopulatie in de provincie Groningen zich ontwikkelde sinds eind jaren negentig.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!

Door Romke Kleefstra