Nieuwe Limosa

Het dubbeldikke themanummer Bird Tracking van Limosa nog niet uit? Opschieten dan, want het volgende nummer ligt al in de brievenbus. Een veelzijdig nummer met bijdragen uit de regio.

Opkomst en ondergang broedende exoten
Twee artikelen beschrijven de opkomst en ondergang van nieuwe broedpopulaties van respectievelijk Zwarte Zwanen bij Bergen Op Zoom en Brandganzen in het Friese laagveenmoeras Oude Venen. In het geval van de Zwarte Zwanen leken zij zich te weinig aan te kunnen passen aan winterweer, terwijl het succes van de Brandgans in de Oude Venen ‘genekt’ werd doordat Vossen en Bruine Ratten de ganzenkolonie ontdekten als bron van voedsel. Brandganzen waren genoodzaakt zich elders te vestigen en deden dat zowel in de buurt als diep in het noorden van Duitsland.

Andere artikelen
In de nieuwe Limosa valt ook te lezen over doortrek, biometrie en het opvetten van Sperwergrasmussen in de Kennemerduinen, hoe Koolmezen slapen in nestkasten nabij Nijmegen en een overzicht van zeldzame vogels in Nederland in 2012. De rubriek Andermans Veren biedt weer een fraaie greep uit de internationale vogelliteratuur en er is een keur aan recensies van nieuw verschenen boeken. Kortom, lees Limosa!

Zelf misschien een bijdrage voor Limosa. Neem gerust eens contact op met de redactie.

Redactieadres Limosa
Romke Kleefstra, Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, romke.kleefstra@sovon.nl