Foto: Ran Schols

Nieuwe golf Kruisbekken op komst?

In jaren waarin Kruisbekken talrijker doortrekken, gebeurt dat vaak in golven. De eerste doorgaans in juni en/of juli, en een volgende in oktober.

Dat lijkt ook dit jaar het geval te zijn. In juni vielen de luidruchtige groepjes Kruisbekken op, vooral ook omdat we enkele nogal magere jaren gehad hebben. De trek leek in juli wel wat door te zetten, maar nam geen spectaculaire vormen aan.

In augustus en september viel de trek zelfs bijna stil. Maar sinds een week of wat zit er weer beweging in de Kruisbekken, zo blijkt uit de resultaten op trektellen.nl. Op enkele trektelposten ging het op sommige ochtenden om meer dan 100 trekkers, met vandaag zelfs bijna 600 bij Veenendaal en Amersfoort (voor deze soort heel veel). Telposten in beboste omgeving waren het best bedeeld (Kruisbekken mijden open landschap of vliegen er hoog overheen), maar de soort ontbrak niet op veel daglijstjes in bosarmere regio's.

Als de Kruisbekken een Scandinavische herkomst hebben (dat hoeft beslist niet), dan hebben we nog wat te goed. Op Falsterbo (kijk onder Migration counts / Last week; zaterdag 1200, zondag 1530) zitten de tellers al op 26.000 dit najaar, het tienvoudige van het 40-jarig gemiddelde, en nog een veel groter verschil met de afgelopen jaren.

De opmaat naar een nieuwe doortrekgolf? En komt er nog ander moois mee, zoals Witbandkruisbekken? Hou ze in de gaten...