Nieuwe film over bescherming trekvogels

De nieuwe film 'Saving the places migratory birds call home' houdt een pleidooi voor de bescherming van de pleisterplaatsen die watervogels gebruiken langs hun trekroutes. Het Cornell Lab of Ornithology van de Amerikaanse Cornell University maakte deze overzichtsfilm van de vogeltrekroutes tussen de Russische toendra en tropisch Afrika. 

Nederland vormt een cruciale schakel voor veel van trekvogels. Met name de Waddenzee mocht dus niet ontbreken in de film. Eén van de markante vogelsoorten die Europa met Afrika verbindt, is de Grutto. Onderzoeker Erik Kleyheeg van Sovon hielp als coördinator van de AEWA International Working Group voor de Grutto beeldmateriaal te verzamelen voor deze film. Dit jaar bestaat de Afrikaans-Euraziatische overeenkomst over trekkende watervogels (AEWA) vijfentwintig jaar. Het is een belangrijk onderdeel van de Conventie van Bonn dat tot doel heeft om migrerende diersoorten wereldwijd te beschermen.  

Sovon levert met de coordinatie van tellingen langs de hele Oost-Atlantische flyway een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar trekvogelpopulaties. Deze unieke telling biedt up-to-date inzicht in de populaties van watervogels als de Kanoet, Lepelaar, Scholekster en Groenpootruiter. De telling brengt in beeld hoe gezond de trekvogelpopulaties zijn, waar hun favoriete overwinteringsplekken liggen en waar de knelpunten zitten. Luister ook naar de podcast die we hierover maakten: