Roodstuitzwaluw. Portugal, 13 april 2010. Foto: Ran Schols

Nieuwe Europese broedvogelindexen beschikbaar

Geinteresseerd in hoe het op Europese schaal gaat met soorten die ook bij ons broeden? Of tijdens vakantie benieuwd geraakt naar het reilen en zeilen van een buitenlandse soort? De nieuwe broedvogelindexen zijn nu beschikbaar.

Ze zijn gepubliceerd op de site van de European Bird Census Council, de koepelorganisatie van vogeltellers. Daar zijn inmiddels vrijwel alle Europese landen bij aangesloten. De meest recente aanwinst is Litouwen. De nationale indexen worden omgerekend tot een Europa omspannende index, rekening houdend met broedarealen en populaties per land. Een exercitie waarin 'ons' CBS een belangrijke rol speelt.

Grote set van soorten
Van 169 min of meer algemene soorten zijn indexen beschikbaar over de periode 1980-2013 (de 'lange termijn') en worden ze afgezet tegen die in de laatste tien jaar (de 'korte termijn'). Vergeleken met de vorige editie was het bij zes soorten, waaronder Bergeend en IJsvogel, nu mogelijk om indexen te presenteren. Vierentwintig soorten worden beschouwd als indicatoren en krijgen speciale belangstelling.

Overeenkomsten en verschillen
Bladerend door de grafieken stuit je al snel op overeenkomsten. Veel soorten die het in ons land slecht of goed vergaat, doen dat ook op Europese schaal. Bij sommige soorten is dat ronduit zorgwekkend, waaronder de Zomertortel.
Trends in eigen land worden deels begrijpelijker. De afname van Kramsvogel en Europese Kanarie is verklaarbaar uit een afnemende instroom uit brongebieden. Soms vallen ook verschillen op. Zo blijkt de Grote Karekiet op Europees niveau veel stabieler dan in Nederland, waar hij begint te verdwijnen. Omgekeerd doen Blauwborst en Rietgors het in Nederland relatief goed.