De nieuwe Handleiding voor BMP & kolonievogels staat nu voor je klaar

Nieuwe broedvogelhandleiding online

De onlangs op de Landelijke dag gepresenteerde nieuwe Handleiding voor BMP & kolonievogels staat nu voor je klaar, zie: Handleiding Sovon broedvogelonderzoek2017ev. Ook de verschillende pdf’s met verdere uitleg over bij voorbeeld Avimap en handmatige uitwerking kun je hieronder vinden.

Broedvogeltelling uit 2016

Ben je bezig met het uitwerken van je broedvogeltelling uit 2016? Gebruik daarvoor de oude Handleiding.  De nieuwe regels gelden immers vanaf broedseizoen 2017. BMP-tellers die de handleiding niet op de LD hebben opgehaald, krijgen in januari een exemplaar thuisgestuurd. 

Veranderingen op een rij

Meer weten over het hoe en waarom van de veranderingen? Lees het stuk in het decembernummer van Sovon-Nieuws en lees de pdf waarin de veranderingen op een rij zijn gezet: https://www.sovon.nl/nl/verschillen-broedvogelhandleiding