Kanoeten en Bonte Strandlopers. Foto: Harvey van Diek.

Nieuw telseizoen watervogels

Sommige wetlands worden het hele jaar geteld. Maar voor de meeste watervogeltellers begint het seizoen toch in september. Tot en met april worden maandelijks vrijwel alle belangrijke wateren geteld.

De tellingen vinden plaats in het weekend dat het dichtst bij het midden van de maand ligt. Half september begint een nieuw telseizoen, het 39e op rij! Met zo'n lange telreeks valt veel te doen. Het vastleggen van het gebruik dat watervogels maken van Nederland of van individuele gebieden, bijvoorbeeld. Internationale coördinatie van de tellingen maakt het ook mogelijk de Nederlandse gegevens in perspectief te plaatsen. Zo nemen verschillende soorten bij ons op de lange termijn af doordat ze noordelijker in Europa gaan overwinteren; de Tafeleend is een markant voorbeeld. Andere soorten, zoals Zwarte Zee-eend en IJseend blijken het niet alleen in Nederland matig te doen, maar ook in voor deze soorten belangrijker gebieden in de Oostzee.

De tellers in het Waddengebied wachten nog een weekje op beter tij. Ze voerden in augustus al een extra telling uit. Een ware krachttoer, en zulke extra tellingen worden dan ook alleen om de paar jaren uitgevoerd. Vergeleken met augustustellingen in voorgaande jaren waren er ditmaal verheugend veel Kanoeten aanwezig (minstens 123.000, tegen 50-100.000 in andere jaren) en waren ook Rosse Grutto en Drieteenstrandloper goed vertegenwoordigd. Het aantal Scholeksters was gehalveerd, vergeleken met augustus 1996.

Lees meer in de watervogelnieuwsbrief.