Witte Kwikstaart. Foto: Ran Schols

Nieuw seizoen Vogelatlas nadert

Met de Vogelatlas brengen we de verspreiding in beeld van wintervogels en broedvogels in ons land. Het tweede seizoen gaat 1 december van start met de wintertellingen, die tot en met februari doorgaan.

Afgelopen seizoen brachten de wintertellingen al aardige dingen aan het licht. Hoe algemeen bijvoorbeeld de Krakeend tegenwoordig is, een soort die enkele tientallen jaren geleden nog als zeldzaam te boek stond. Of hoe veel Witte Kwikstaarten er bij ons blijven hangen, vooral als de winter zacht begint. Maar ook: hoe schaars vorig seizoen de Kruisbek was. Dat zal ditmaal anders zijn.

Let bij de kaartjes op de gekleurde symbolen - waar de soort waargenomen is - en de open rondjes - waar de soort niet gezien werd. De overige 'witte' gebieden zijn nog niet onderzocht.

En daaraan kun jij verandering verandering brengen! Door een atlasblok te adopteren waarvoor nog geen teller gevonden is. Of door gewoon waarnemingen nauwkeurig in te voeren op waarneming.nl of telmee.nl. Want ook zulke meldingen komen later in de atlas terecht.