Zomertortel, overal in Europa verdwijnend. Foto: Ran Schols

Nieuw overzicht Europese broedvogeltrends

Met de Europese samenwerking wil het nog niet op alle fronten zomeren. Maar dat geldt niet voor vogelaars. Ze vinden elkaar onder andere in broedvogelmonitoring.

Inmiddels worden broedvogeltellingen van 28 landen bijeengebracht door EBCC/BirdLife in het PECBMS* project. Nadat wordt gecorrigeerd voor bijvoorbeeld de oppervlakte van ieder land, kunnen trends worden berekend voor 170 soorten. Een toelichting op de afgelopen 37 jaren (1980-2017) is inmiddels verschenen. Je kunt ook rechtstreeks naar de pdf gaan.

Tellingen als basis voor bescherming

Dat boerenlandvogels het slecht doen, is geen nieuws helaas, zeker niet voor ons eigen land. Maar dat het op Europese schaal om een afname met tenminste 57% gaat sinds 1980 is verontrustend. Een van de zorgenkinderen is de Zomertortel, die Europa-breed met 3-4% per jaar afneemt. Alle reden tot actie, en één daarvan is het vastleggen van gebieden waar de soort nu nog in relatief hoge dichtheden voorkomt. Dat is gebeurd en werd mogelijk dankzij het veldwerk voor de tweede Europese Broedvogelatlas. 

*een hele mondvol: Pan European Common Bird Monitoring Scheme