Foto: Albert de Jong

Nieuw: ook losse tellingen invoeren

Ergens een slaapplaats gevonden maar je wilt geen vaste teller worden? Geef het ons toch door! Elke slaapplaatstelling is welkom. Je leest hier hoe je losse tellingen invoert.

Door Olaf Klaassen, coördinator slaapplaatstellingen

Elke slaapplaatsliefhebber zal het herkennen: je komt buiten je eigen 'werkgebied' een slaapplaats tegen. Kauwtjes langs de snelweg, een boom vol. Aalscholvers in een park, maar je hebt geen flauw idee of de plek bij ons bekend is. Het zal wel, denk je dan. Dat is jammer, want dat is lang niet altijd het geval. En daar komt bij, ook als de plek al bekend is zijn losse tellingen welkom.

Hoe werkt het?

Op de pagina Vacante gebieden op ons online invoer ga je naar de soort(groep) die je hebt gezien. Zoom in op de kaart totdat de gekleurde gebieden zichtbaar worden. Blauw wordt geteld, groen omlijnd is vacant. Je kan op beide gebieden klikken en vervolgens een telling invoeren.  Bij een groen gebied meld je je eerst aan, maar kun je je later weer afmelden via de knop 'bewerk'.  Als je een telling hebt ingevoerd blijft de slaapplaats staan in je lijst met losse tellingen en kun je daar eventuele vervolgtellingen invoeren. Als een gebied al wordt geteld (blauw) krijgt de hoofdteller automatisch de losse tellingen van anderen in zijn overzicht.

Nieuwe slaapplaats?

Is de slaapplaats niet bij ons bekend dan kun je op dezelfde pagina (Vacante gebieden) een nieuw gebied tekenen. Teken dan niet alleen het precieze plekje waar de vogels zitten, maar maak een ruim telgebied. Houd natuurlijke grenzen aan en een gebied dat je bij elke telling kan bestrijken.

Slaapplaatsen op geheim zetten

Via de pagina Vacante gebieden kun je dus per soortgroep zien waar de slaapplaatsen zijn gelegen. In een enkel geval is dat niet wenselijk, bijvoorbeeld als het om een verstoringsgevoelige locatie gaat. In zo’n geval kun je ons verzoeken het gebied onzichtbaar te maken. Wij doen dit alleen bij hoge uitzondering, want de zichtbaarheid van alle locaties is juist een voorwaarde bij het principe van de claimkaart. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Olaf Klaassen.