Foto: Peter Eekelder

Nestkaartseizoen begint: registratiebewijzen verstuurd

Vroege broedvogels als Bosuil en Aalscholver zitten al op de eieren en het broedseizoen is dus begonnen. Op 28 februari hebben we alle vrijwilligers van het Nestkaartenproject hun registratiebewijs per e-mail toegestuurd. Daarmee mogen ze weer veldwerk gaan doen. Heb je het niet gekregen of het niet meer nodig? Mail ons dan.

Waarom een registratiebewijs?

Deelnemers aan het Nestkaartenproject verzamelen jaarlijks enorm veel gegevens over het broedsucces van de Nederlandse broedvogels. Om nesten te zoeken en de inhoud ervan te controleren heb je een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig. ‘Opzettelijk storen van nesten van vogels’ is namelijk niet toegestaan. De provincies die daar op toezien geven Sovon een ontheffing voor haar vrijwilligers, mits die zich aan de gedragsregels houden en de nestkaarten inleveren. Vrijwilligers die nesten volgen hebben daarom een registratiebewijs nodig. Dat bewijs nemen ze mee in het veld.

Registratiebewijs alsnog aanvragen

Op 28 februari hebben we de registratiebewijzen per mail opgestuurd naar de vrijwilligers.

  • Heb je die niet gekregen en mocht je wel geregistreerd zijn als nestvolger, mail ons dan via nestkaart@sovon.nl. Mogelijk hebben we een oud e-mailadres of postadres gebruikt.
  • Heb je wel een registratiebewijs gekregen, maar volg je geen nesten meer? Meld dit dan ook via de mail.
  • Wil je mee gaan doen aan het Nestkaartproject? Lees dan de gedragsregels en meld je aan via deze pagina.

Meedoen? Word ook nestonderzoeker!