Koolmees voert een van zijn jongen. Foto: Harvey van Diek

Nestkaart Light voorziet in behoefte

Via de gangbare Nestkaarten kan de waarnemer gedetailleerde informatie doorgeven over ieder gevolgd nest. Daarmee kunnen uitgebreide analyses verricht worden. Het nadeel is, dat het gebruikte computerprogramma door sommigen als ingewikkeld of tijdverslindend wordt ervaren. Daardoor blijven er gegevens in notitieboekjes liggen die een beter lot verdienen, waaronder van ‘grootleveranciers’ die heel veel nesten controleren.

Door Fred Hustings en Frank Majoor

Om dit te ondervangen is Nestkaart Light geïntroduceerd. Hiermee kun je nestgegevens vlot en op een eenvoudige manier doorgeven. Het lijkt in een behoefte te voorzien. Eind mei ontvingen we al gegevens van 550 nesten, gecontroleerd door 80 medewerkers. Het ziet er veelbelovend uit. Zo lijkt het erop dat Koolmees en Pimpelmees dit voorjaar extreem vroeg met broeden begonnen. Het legbegin valt waarschijnlijk vroeger dan ooit, gerekend vanaf startjaar 1982. Het is zelfs nog extremer dan in voorjaar 2007, dat tot nu toe de kroon spande, en volgde op een winter die zelfs nog een fractie zachter was dan die van 2013/14. Het contrast met vorig jaar kan niet groter zijn. Voorjaar 2013 kende temperaturen die maandenlang beneden het langjarig gemiddelde bleven, geheel in tegenstelling tot het bijzonder warme voorjaar van 2014. De beide mezensoorten gingen nu 3-4 weken eerder  tot de eileg over dan vorig jaar! 

Contact

Frank Majoor, frank.majoor@sovon.nl