Nestje met 15 Pimpelmezen

Een nest vol Pimpelmezen: 15 om precies te zijn. Gerard Broekgerrits was zo'n volle kast nog niet eerder tegengekomen. Samen met Anton Eektimmerman controleert hij al sinds 1997 nestkasten nabij Raalte.Wel 260 kasten, waarvan hij de resultaten doorgeeft via nestkaarten.

Het legsel van de Pimpelmezen werd gestart op 15 april. De jongen stonden op 31 mei op het punt van uitvliegen. Gerard: Omdat de jongen op 3 juni uitgevlogen moesten zijn en omdat ik graag wilde weten of alle 15 jongen ook daadwerkelijk waren uitgevlogen, heb ik voor deze nestkast een extra controle gedaan. Op de foto is te zien dat er geen dode eieren of dode jongen zijn achter gebleven." 

Aantal eieren

De legselgroottes variëren bij Pimpelmezen, net zoals bij de meeste andere soorten. Dankzij de meer dan duizend nestkaarten die we tegenwoordig jaarlijks via het Nestkaartenproject krijgen, weten we hoe groot die variatie is (figuur 1). De meeste nesten bevatten 9-12 eieren en  een legsel met 15 eieren is inderdaad aan de forse kant. 

Lastig voorjaar

Een kleine maand geleden repte coördinator Leo Ballering van de werkgroep NESTKAST over een beroerd broedseizoen voor Koolmees- en Pimpelmees. Laat startende eileg, kleine legsels, veel broedonderbrekingen, verlaten broedsels, weinig vervolglegsels. Waarschijnlijk was het natte voorjaar met een tegenvallende rupsenpiek hier debet aan. Met een nieuw seizoen aan nestkaarten kunnen we dat achteraf mooi gaan analyseren.

Figuur 1. Frequentieverdeling van legselgroottes bij Pimpelmezen. Legsels met 15 eieren zijn schaars.