Boerenzwaluw | Harvey van Diek

Nesten Boerenzwaluw tellen

Heb je een Boerenzwaluwnest in je tuin of op je erf? Geef deze dan door tussen 5 en 25 juli via Tuintelling.nl.  

Aantal broedparen Boerenzwaluw

Sinds 2011 organiseren Sovon en Vogelbescherming jaarlijks een publiekstelling van Boerenzwaluwnesten. Dankzij al die tellingen weten we nu dat het aantal broedparen in Nederland sinds begin jaren negentig weer licht stijgt. Goed nieuws dus! Door de telling voort te zetten, houden we een vinger aan de pols. Bovendien weten we nog niet alles. Help je mee?

Nul is niet niks!

Broeden er dit jaar geen Boerenzwaluwen in je tuin of op je erf, maar eerdere jaren wel? Geef dan ook deze “nulwaarnemingen” door. 

Resultaten eerste telling 

Eind mei en begin juni vond al een eerste telling plaats. Met een tweede telperiode willen we meer inzicht krijgen in het aandeel van de populatie dat een tweede legsel in juli heeft. De resultaten van de eerste telling zijn te vinden op de website van de Jaarrond Tuintelling.

Resultaten voorgaande jaren

Op de projectpagina 'Publiekstelling Boerenzwaluw' kun je de resultaten van vorige tellingen van boerenzwaluwnesten terugvinden.